Zaprawa murarska SPEC

Zaprawa murarska poliuretanowa do cienkich spoin SPEC to jednokomponentowa poliuretanowa zaprawa w wersji z aplikatorem pistoletowym.  Stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnej zaprawy cementowej, którą stosuje się do wznoszenia ścian domów jednorodzinnych jak i w budownictwie wielorodzinnym.

 

Przeznaczona jest do stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubości 1-3 mm w murach zewnętrznych i wewnętrznych:

  • z betonu komórkowego
  • bloczków silikatowych
  • pustaków ceramicznych, spełniających wymagania w zakresie odpowiednich odchyłek wymiarowych.

ZALETY

  • Doskonała termoizolacyjność= eliminacja mostków termicznych
  • Szybkość aplikacji
  • Łatwość aplikacji
  • Doskonała przyczepność
  • Wysoka mrozoodporność
  • Możliwość murowania w temp. do -50 C

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE

Parametry 

 Wartość

 Parametry utwardzonej zaprawy 

Kolor

Jasno szary

Temperatura aplikacji

od -5°C do +30°C

Temperatura podłoża

od -5°C do +30°C

Temperatura puszki

od +5°C do +30°C(optymalnie +20°C)

Czas tworzenia naskórka

5÷12 min (20°C, RH 50%)

Czas otwarty

3÷10 min (20°C, RH 50%)

Czas pełnego utwardzenia

24 godz.

Odporność termiczna (po utwardzeniu)

-500 C ÷+1000 C

Współczynnik przewodzenia ciepła

≤0,036

Chłonność wody po 24 godz.

0,3%

Stabilność wymiarowa

Szerokość ±2%
Długość ± 2%
Grubość ± 4%

Wytrzymałość na rozciąganie

0,02÷0,03 MPa (bloczek silikatowy)
0,01÷0,02 Mpa (pustak ceramiczny)
0,02÷0,04 Mpa (bloczek komórkowy)

Rozpuszczalność preparatu:

 

a) w wodzie

brak

b) w rozpuszczalnikach organicznych

Spęcznianie w wybranych rozpuszczalnikach

Wydajność z 750 ml

Materiał

Rodzaj aplikacji/ilość
warkoczy

Aplikacja w poziomie
(m2)

Aplikacja w poziomie i pionie ()

 Bloczek komórkowy

bloczek do 12 cm szer./1
bloczek powyżej 12 cm
szer./2

10

4,8

8

3

 Ceramiczne pustaki szlifowane

bloczek do 12 cm szer./1

bloczek powyżej 12 cm

szer./2

10-12

5-6

7-8

3-4

 Bloczek silikatowy

bloczek do 12 cm szer./1

bloczek powyżej 12 cm
szer./2

10

5,2

6-7

3,2

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na którą ma być stosowana Zaprawa murarska poliuretanowa SPEC powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Przed zastosowanie zaprawy powierzchnię roboczą należy zwilżyć wodą przy pomocy np. szerokiego pędzla lub spryskiwacza. Powierzchnie mogące ulec zabrudzeniu poliuretanową zaprawą murarską należy zabezpieczyć np. folią.

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsza warstwa elementów murowych musi zostać ułożona na zaprawie cementowo-wapiennej celem dokładnego wypoziomowania powierzchni, która zostanie ze spojona przy użyciu zaprawy poliuretanowej do cienkich spoin z kolejną warstwą elementów murowych. Temperatura puszki powinna posiadać temperaturę około 20oC, zbyt zimną puszkę należy ogrzać np. przez zanurzenie w ciepłej wodzie o temp. około 40oC (nie we wrzątku). Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 s) w celu dokładnego wymieszania składników. Przykręcić pistolet do puszki, pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki „do góry dnem”. Zaprawę murarską aplikować jednym warkoczem po środku elementu murowego o szerokości do 12 cm, dla elementów murowych o szerokości powyżej 12 cm zaprawę aplikować dwoma równoległymi warkoczami w odległości 3 cm od każdej z krawędzi bloczków. Zaprawę nanosić na dłuższy bok elementu murowego, kolejną warstwę elementów murowych należyułożyć na wcześniej położoną warstwę zaprawy murarskiej do cienkich spoin w czasie do 5 min, tak aby nie przekroczyć czasu otwartego dla zaprawy murarskiej w warunkach aplikacji (uzależnione od temperatury i wilgotności). Najbardziej optymalnym czasem dla ułożenia kolejnej warstwy elementów murowych są 3 min. od zaaplikowania zaprawy. Zaprawa murarska do cienkich spoin SPEC nakładana powinna zostać warkoczem o szerokości ok. 3 cm w przypadku elementów murowych z betonu komórkowego, a dla elementów murowych wykonanych z pustaków ceramicznych oraz bloczków silikatowych średnica warkocza powinna wynosić około 5 cm. Po nałożeniu elementu murowego należy docisnąć go tak aby uzyskać równą i cienką spoinę. Raz ułożoną warstwę elementów murowych nie należy podnosić ani przesuwać, w przypadku oderwania elementu murowego należy nałożyć ponownie zaprawę. Aplikację pionową zaprawy murarskiej na boczne ściany elementu murowego zaleca się w celu eliminacji mostków termicznych oraz w narożach i połączeniach z ścianami działowymi. Po pełnym utwardzeniu zaprawy murarskiej należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieniowania UV np. tynkując ściany lub przyklejając warstwę ocieplenia.